Firmaprofil

Vores behandlere er professionelle bevægelsespædagoger, der alle har en toårig uddannelse fra Helle Gotved’s institut på Frederiksberg. Uddannelsen berettiger til RAB (Registreret Alternativ Behandler), efter Sundhedsstyrelsens udstedte retningslinjer.

Denne baggrund afstedkommer, at vi arbejder helhedsorienteret med såvel sundhedsfremmende som med forebyggende indsats.

Vi behandler ikke blot symptomerne men ser også på baggrunden for deres opståen. Vi kigger ligeledes på, hvordan generne kan afhjælpes, med små ændringer i hverdagen.

Vi udøver fysiurgisk og afspændende massage.

Vi bistår med vejledning i ergonomiske forløb på arbejdspladser, samt tilbyder kurser i korrekt brug af kroppen. Dette til såvel private som til virksomheder i Københavnsområdet.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os via mail.